Początek

02.06.2017 - rozpoczęcie sezonu w JK Elbląg

Żeglarze, 

02 czerwca zapraszamy na godzinę 18:00 pod maszt by uroczyście rozpocząć Sezon Żeglarski 2017. Oczywiście po oficjalnej części pod masztem... przenosimy się do naszej klubowej sali by wspólnie pobawić się przy szantach. Szczegóły u P. Wiesi Murawskiej.